Chi bộ trung tâm BHSC và KDPT ô tô An Việt tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/TU ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Chiều ngày 30/7/2022, tại Hội trường Công ty cổ phần vận tải thương mại và đầu tư An Việt, Chi bộ trung tâm BHSC và KDPT ô tô An Việt tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.

Chi bộ trung tâm BHSC và KDPT ô tô An Việt tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.
Chi bộ trung tâm BHSC và KDPT ô tô An Việt tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.

Để tiếp tục phát huy tốt hơn nữa những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ 2022 – 2025, chi bộ đề ra mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, trong đó chú trọng vào các nội dung: Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, tất cả đảng viên trong chi bộ đều tuân thủ nghiêm túc các quy tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. Chi bộ luôn quan tâm, bảo vệ sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ; phấn đấu hàng năm có ít nhất 90% đảng viên được xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên, quần chúng viết cam kết đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo kế hoạch hằng năm; phấn đấu 100% gia đình đảng viên đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”, đảng viên trong chi bộ không vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; 100% đảng viên gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Đại hội tiến hành bầu cử chức danh Bí thư Chi bộ trung tâm BHSC và KDPT ô tô nhiệm kỳ 2022-2025, kết quả bỏ phiếu, đồng chí Phùng Thị Thuỳ Linh xuất sắc đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ trung tâm BHSC và KDPT ô tô nhiệm kỳ 2022 – 2025. Thay mặt Chi bộ, đồng chí Bí thư kêu gọi toàn thể đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ tiếp tục phát huy thành tích đạt được, vượt qua khó khăn, thử thách, nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã đề ra.

Một số hình ảnh khác tại Đại hội:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.